+750

Concursants

125

Equips finalistes

+2.000

Assistents

Student Awards 2021

mSchools Student Awards és un concurs i cerimònia de lliurament de premis que reconeix la tasca realitzada per alumnes i docents durant el curs escolar dins el programa mSchools i les seves diferents iniciatives.

La 8ª edició del concurs tindrà lloc el pròxim 17 de juny en un espai firal virtual que acollirà l’exposició i presentació dels projectes finalistes i la cerimònia de lliurament de premis.

L’espai es composarà d’una zona de fira amb estands virtual on s’exposaran els continguts dels diferents projectes i d’unes sales virtuals on els equips finalistes podran presentar virtualment els seus treballs al jurat i a tot el públic assistent.

Vols participar-hi amb la teva escola? T’expliquem tot el que has de saber!

Els participants poden presentar-se a concurs en les següents modalitats:

L’objectiu d’aquesta modalitat és desenvolupar projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals.

El punt de partida per a desenvolupar aquestes apps és els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, 17 reptes relacionats amb el medi ambient, la societat i l’economia que promouen un món més igualitari, digne i sostenible.

Els projectes d’app s’hauran d’emmarcar dins del lema “Junts aconseguirem…”, basat en resoldre problemes compartits i trobar-hi solucions innovadores mitjançant el treball en equip.

Poden participar alumnes de centres educatius de Catalunya que estiguin realitzant la proposta didàctica d’App Education durant el curs 2020-2021.

S’estableixen una (1) única categoria de participació al concurs, corresponents als nivells educatius a qui va dirigida la proposta:

 • 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i superior

 Els equips han d’estar organitzats en grups d’entre dos i cinc alumnes.

 • Període d’inscripcions i lliurament de projectes: 3 a 19 de maig
 • Comunicació finalistes: abans del 31 de maig
 • Presentació pública dels projectes finalistes: setmana 7 de juny (format fira virtual)
 • Jornada Student Awards: 17 de juny (format virtual)

La inscripció al concurs i lliurament dels projectes d’App es realitzarà mitjançant aquest formulari, que estarà obert del 3 al 19 de maig de 2021.

El projecte a presentar haurà de contenir:

 • Enllaç del lloc web del projecte (de visibilitat pública)
 • Arxiu del pòster del projecte, 80cm. x 120 cm (format vertical), incloent símbols ODS i logotip de mSchools. Aquest pòster s’haurà de lliurar en dos formats: .jpg (resolució de 150 ppp) i .pdf
 • Arxiu de la Memòria del projecte que ha d’incloure:
  • Nom de l’App;
  • Públic objectiu. Descripció del perfil d’usuari.
  • Descripció del problema que tracta de solucionar l’App, quina ha estat la motivació per triar aquest problema i en quin repte o reptes dels ODS s’emmarca.
  • Descripció de com ajudarà l’App a solucionar o a millorar el problema plantejat. Quina solució proposa i quin és el seu valor afegit respecte d’altres solucions ja existents.
  • A través de quins canals es farà arribar l’App als usuaris i quina relació s’estableix amb ells.
  • Altres: estudi de mercat, estadística d’enquestes realitzades, model de negoci, relacions de col·laboració, participació dels experts, etc.;
 • Desenvolupament de l’App:
  • Prototip de l’App
  • Programació:  Descripció del funcionament i blocs de programació
  • Captures de pantalla fetes des d’un mòbil
 • Arxiu del codi font de l’aplicació (format AIA, ZIP, …)
 • Enllaç del vídeo promocional amb una durada d’entre 40 segons i 1 minut, en format apaïsat i haurà de contenir l’etiqueta #mSchools. Aquest vídeo s’haurà de lliurar en format apaïsat, 16:9, i pot ser en .mp4 o .mov.
 • Arxiu del Certificat de la direcció

D’entre tots els projectes presentats, el Jurat en seleccionarà un màxim de 21 projectes finalistes, en base als següents cirteris de valoració:

 • Pòster: Creativitat, estètica i claredat en la transmissió de la funcionalitat de l’App.
 • Lloc web: Estètica, estructura de la informació, navegació.
 • Memòria:
  • Qualitat de la idea: creativitat i originalitat, valor que aporta a l’usuari de la seva comunitat a qui es dirigeix.
  • Màrqueting: Descripció dels missatges i canals a través dels que arribarà als clients, relació que establirà amb els clients, pla de captació de clients.
  • Recerca: s’adjunten estudis d’evidència del problema que tracten de solucionar, estadístiques, test als usuaris o d’altres que complementin el model de negoci de l’App.
  • Estructura: claredat de la presentació i de la descripció en els diferents apartats.
 • App:
  • Prototip: Creativitat, usabilitat, claredat gràfica, adequació al públic al que es dirigeix,
  • Programació: qualitat del codi, grau de desenvolupament i complexitat tècnica.
  • Video: argument, estructura, realització, missatges i capacitat de transmissió del valor de l’App

La notificació dels projectes finalistes serà comunicada als centres corresponents abans del dilluns 31 de maig de 2021.

La fase de presentació dels projectes finalistes i selecció dels guanyadors per part del Jurat i el  lliurament de premis es realitzarà en el marc dels mSchools Student Awards.

Els equips seleccionats com a finalistes exposaran els seus projectes en un espai firal virtual concebut per a aquesta fase final. Aquest espai de fira d’exposició s’obrirà el dilluns 7 de juny i romandrà obert al públic assistent i al Jurat durant un mes aproximadament. La setmana del 7 de juny el Jurat realitzarà la valoració dels projectes exposats a la fira d’exposició segons els criteris de valoració detallats en l’annex a les bases.

En aquest espai hi haurà:

 • Una zona de fira d’exposició on cada equip finalista disposarà d’un estand virtual on es mostraran els continguts dels projectes: pòster, vídeo promocional de l’app, memòria, enllaç al lloc web i foto de grup.
 • Unes sales virtuals dins el mateix espai firal, reservades per a les presentacions públiques on cada equip finalista presentarà virtualment i en directe un pitch del seu projecte al Jurat i públic convidat.

 En la fase final, el Jurat realitzarà una valoració dels projectes finalistes i en seleccionarà fins a:

 • Quatre (4) guanyadors als millors projectes d’App.
 • Un màxim de tres (3) mencions.

 

La comunicació dels guanyadors i repartiment virtual de premis tindrà lloc el 17 de juny de 2021, durant la jornada dels mSchools Student Awards. Els premis per als equips i centres dels equips guanyadors i mencions consistiran en:

 • Un telèfon mòbil 5G per a cadascun dels alumnes membres de l’equip.
 • Un “Digital Creator Kit” per a cadascun dels centres de projectes guanyadors, i que contindrà:
  • Mòbil 5G amb càmera d’alta gamma 4K.
  • Trípode per a equip de gravació.
  • Set de cromes i estructura de suport.
  • Conjunt d’il·luminació professional.
  • Micròfon direccional professional.

Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools. Els premis als equips guanyadors són en referència a l’equip inscrit a l’hora de participar al Concurs i assistents a la jornada dels mSchools Student Awards.

 

Vols saber quins van ser els projectes guanyadors dels Student Awards 2020 en la modalitat d’App Education? Consulta la llista completa!

Consulta aquí les bases del concurs!

Consulta aquí l’annex a les bases del concurs!

 

L’objectiu d’aquesta modalitat és promoure els projectes desenvolupats pels alumnes i compartits a la plataforma digital Mobile History Map, una web i app de georeferenciació que fomenta el treball per projectes, l’aprenentatge-servei i les competències digitals dels alumnes, mitjançant el desenvolupament de projectes singulars i de qualsevol àmbit curricular relacionats amb el seu entorn més proper (barri, municipi, comarca, etc.).

S’estableixen cinc (5) categories de participació en el Concurs:

 • Centres educatius d’infantil i primària
 • Centres educatiu de secundària
 • Centres de formació d’adults
 • Projectes intercentres i/o interetapes
 • Serveis educatius

Els equips poden estar organitzats en grups classe, nivell, centre, etc, com convingui més per la dinàmica de cada projecte.

Cada centre ​podrà presentar un màxim de 3 projectes per a les categories d’infantil-primària i secundària ​i 1​ ​únic​ ​projecte​ ​en​ ​cas​ de les categories de​ ​centres de formació d’adults, de serveis​ ​educatius i d’intercentres i/o interetapes.

 • Periode d’inscripcions i lliurament de projectes: 28 d’abril a 12 de maig
 • Comunicació finalistes: abans del 26 de maig
 • Presentació pública dels projectes finalistes: setmana 7 de juny (format fira virtual)
 • Jornada Student Awards: 17 de juny (format virtual)

La inscripció al concurs l’hauran de fer els centres en nom dels seus alumnes o el servei educatiu en nom dels centres participants a través d’aquest formulari, que romandrà obert del 28 d’abril al 12 de maig.

Necessiteu ajuda per a crear els vostres projectes? Registreu el vostre interès a través d’aquest formulari i rebreu informació i suport addicional!

D’entre tots els projectes presentats, el Jurat en seleccionarà un màxim de:

 • Sis (6) finalistes en la categoria de primària
 • Sis (6) finalistes en la categoria de secundària
 • Tres (3) finalistes en la categoria de centres de formació d’adults
 • Tres (3) finalistes en la categoria d’intercentres i/o interetapes
 • Tres (3) finalistes en la categoria de servei educatiu

Els criteris de valoració a tenir en compte per part del Jurat, per a la selecció dels projectes finalistes,​ són:

 • coherència entre la descripció del projecte i el contingut de les aportacions/jocs;
 • creativitat​ ​i​ ​singularitat​ ​dels​ ​projectes​ ​i​ ​els​ ​continguts​ ​relacionats;
 • adequada​ ​georeferenciació​ ​dels​ ​elements;
 • coherència,​ ​fiabilitat​ ​i​ ​estructura​ ​correcta​ ​dels​ ​elements;
 • correcció ortogràfica i semàntica del text i qualitat tècnica en l’àudio i el vídeo (so,​ ​imatge,​ ​il·luminació,…);
 • el vídeo il·lustratiu (2 min màxim) que sintetitza tot el procés de creació i realització​ ​del​ ​projecte; aquest vídeo s’haurà de lliurar en format apaïsat, 16:9, i pot ser en .mp4 o .mov.
 • tot i no ser requisit de participació, en el cas de la categoria adreçada als centres de primària, es valorarà positivament la inclusió de la llengua anglesa en​ ​el​ ​cas​ ​de​ ​les​ ​aportacions​ ​i/o​ ​jocs;
 • es valorarà positivament la col·laboració i el suport d’entitats locals alienes als centres en la construcció del projecte, com: museus, corporacions, associacions, etc.,  col·laboració que haurà de fer-se visible en el vídeo que acompanya el projecte.

En la fase final, el Jurat realitzarà una valoració dels projectes finalistes i en seleccionarà fins a:

 • Dos guanyadors en la categoria de primària
 • Dos guanyadors en la categoria de secundària
 • Un guanyadors en la categoria de centres de formació d’adults
 • Un guanyadors en la categoria d’intercentres i/o interetapes
 • Un guanyadors en la categoria de servei educatiu

Els equips seleccionats com a finalistes exposaran els seus projectes en un espai firal virtual concebut per a aquesta fase final. En aquest espai hi haurà:

 • Una zona de fira d’exposició on cada equip finalista disposarà d’un estand virtual on es mostraran els continguts dels projectes: pòster del projecte i l’enllaç a l’escenari creat a la plataforma de MHM amb els continguts del projecte (vídeo i foto de grup).

Aquest espai de fira d’exposició s’obrirà el dilluns 7 de juny i romandrà obert al públic convidat i al Jurat durant un mes aproximadament. La setmana del 7 de juny el Jurat realitzarà la valoració dels projectes exposats a la fira d’exposició segons els criteris de valoració detallats en el punt anterior.

 • Unes sales virtuals dins el mateix espai firal, reservades per a les presentacions públiques on cada equip finalista presentarà virtualment i en directe el seu projecte al Jurat i públic convidat.

La comunicació dels guanyadors i repartiment virtual de premis tindrà lloc el 17 de juny de 2021, durant la jornada virtual dels mSchools Student Awards.

Els premis consistiran en un “Digital Creator Kit” per a cadascun dels centres de projectes guanyadors, i que contindrà:

 • Mòbil 5G amb càmera d’alta gamma 4K.
 • Trípode per a equip de gravació.
 • Set de cromes i estructura de suport.
 • Conjunt d’il·luminació professional.
 • Micròfon direccional professional.

Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools.

Vols saber quins van ser els projectes guanyadors dels Student Awards 2020 en la modalitat de Mobile History Map? Consulta la llista completa!
Consulta aquí les bases del concurs!
Consulta aquí l’annex de les bases!

L’objectiu d’aquesta modalitat és promoure l’aprenentatge del llenguatge de programació mitjançant la realització de projectes en llenguatge Scratch, fomentant així el desenvolupament del pensament computacional i de  les competències digitals dels alumnes.

Poden participar-hi alumnes de cicle mig i superior de primària i 1r i 2n d’ESO d’ESO de centres educatius de Catalunya.

S’estableixen dues categories de participació:

 • Cicle mitjà i superior de Primària (3r, 4t, 5è i 6è)
 • ESO: 1r i 2n

Els alumnes han d’estar organitzats en grups d’entre dos (2) i tres (3) alumnes.

 • Període d’inscripció i lliurament de projectes: del 28 d’abril al 12 de maig de 2021
 • Selecció i comunicació dels projectes finalistes: abans del 26 de maig de 2021
 • Fase d’exposició virtual dels projectes finalistes: a partir del 7 de juny i durant un mes aproximadament
 • Scratch Challenge Adventure: un dia de la setmana del 7 de juny (format virtual)
 • Jornada dels mSchools Student Awards: 17 de Juny de 2021 (format virtual)

 
La inscripció al concurs i lliurament dels projectes de Scratch es realitzarà mitjançant aquest formulari, que estarà obert del 28 d’abril al 12 de maig de 2021.

El contingut i condicions que han de complir els projectes són:

 • El projecte pot ser qualsevol tipus de proposta, realitzada íntegra i exclusivament amb Scratch.
 • Els projectes no poden anar acompanyats de cap maquinari extern afegit (Lego Wedo, Makey-makey…).
 • La temàtica del projecte a presentar és lliure. Alguns possibles exemples de projectes:
 • fer una història;
 • fer una simulació;
 • fer un joc amb diferents nivells …(videojoc);
 • fer un joc de preguntes i respostes;
 • fer un escape room …
 • El projecte ha de demostrar que s’ha entès el funcionament de les principals estructures de programació i, per tant, ha d’incloure i fer un ús adequat dels elements de decisió (condicionals tals com ..llavors…/si…llavors…si no… o elements regits per una condició com ara repeteix fins…/espera fins…) i dels elements d’iteració (bucles com ara per sempre…/repeteix N …/repeteix fins…).
 • Així mateix, el projecte ha de demostrar que s’ha entès la finalitat dels sensors i de les variables. Ha d’incorporar-ne alguns i fer-ne un ús adequat ja sigui com a elements de comparació en les decisions, de personalització de l’execució o bé d’emmagatzematge de la informació.

D’entre tots els projectes presentats, i en base als criteris de valoració detallats en el punt 5.2 de les bases, el Jurat seleccionarà un màxim de:

 • Dotze (12) projectes finalistes en la categoria de cicle mig i superior de Primària.
 • Nou (9) projectes finalistes en la categoria d’ESO.

D’entre aquests finalistes, el mateix Jurat seleccionarà fins a:

 • Quatre (4) equips guanyadors en la categoria de cicle mig i superior de Primària.
 • Tres (3) equips guanyadors en la categoria d’ESO.

Els criteris de valoració per a la tria dels projectes finalistes i guanyadors són els detallats en el punt 5.2 de les bases.

El dia 7 de juny s’obrirà un espai firal virtual dissenyat especialment per aquesta fase final.

Exposició dels projectes finalistes

Tots els projectes dels equips seleccionats com a finalistes s’exposaran públicament en un espai firal virtual concebut per a aquesta fase final. Aquest espai de fira d’exposició virtual s’obrirà el dilluns 7 de juny i romandrà obert al públic assistent durant un mes aproximadament.

Scratch Challenge Adventure

Tots els equips finalistes seran convidats a participar al “Scratch Challenge Adventure”, una jornada de programació festiva que es realitzarà la setmana del 7 de juny, en format virtual, en l’espai firal dissenyat per aquest esdeveniment. Aquesta jornada no tindrà cap vessant competitiva, sinó que l’objectiu serà compartir una sessió lúdica de programació amb Scratch. Les especificacions del desenvolupament d’aquesta jornada seran comunicades als centres dels equips corresponents abans del dimecres 26 de maig.

Jornada dels Student Awards

El 17 de juny de 2021, tots els equips finalistes i el públic convidat assistiran a la jornada dels mSchools Student Awards en la que es comunicarà els projectes guanyadors de cadascuna de les modalitats participants i lliurament virtual dels premis. Aquesta jornada es realitzarà en format virtual a l’auditori de l’espai firal concebut per a l’exposició dels projectes. 

Els premis per als equips i centres dels equips guanyadors i mencions consistiran en:

 • Un val per assistir un campus de programació online, per a cadascun dels alumnes membres de l’equip.
 • Un Pack de robòtica educativa per a cadascun dels centres de projectes guanyadors.

Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools.

Consulta aquí les bases del concurs!
Consulta aquí l’annex a les bases del concurs!

Twitter_logo_blue #mSchoolsStudentAwards