+750

Concursants

125

Equips finalistes

+2.000

Assistents

Student Awards 2021

mSchools Student Awards és un concurs i cerimònia de lliurament de premis que reconeix la tasca realitzada per alumnes i docents durant el curs escolar dins el programa mSchools i les seves diferents iniciatives.

Enguany, mSchools celebra la vuitena edició del concurs. L’any passat van participar més de 20 escoles d’arreu de Catalunya. Vols ser un d’ells? T’expliquem tot el que has de saber per a participar-hi!

Els participants poden presentar-se a concurs en les següents modalitats:

L’objectiu d’aquesta modalitat és desenvolupar projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals.

El punt de partida per a desenvolupar aquestes apps és els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, 17 reptes relacionats amb el medi ambient, la societat i l’economia que promouen un món més igualitari, digne i sostenible.

Els projectes d’app s’hauran d’emmarcar dins del lema “Junts aconseguirem…”, basat en resoldre problemes compartits i trobar-hi solucions innovadores mitjançant el treball en equip.

Poden participar alumnes de centres educatius de Catalunya que estiguin realitzant la proposta didàctica d’App Education durant el curs 2020-2021.

S’estableixen una (1) única categoria de participació al concurs, corresponents als nivells educatius a qui va dirigida la proposta:

 • 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i superior

 Els equips han d’estar organitzats en grups d’entre dos i cinc alumnes.

La inscripció al concurs i lliurament dels projectes d’App es realitzarà mitjançant aquest formulari, que estarà obert del 3 al 19 de maig de 2021.

El projecte a presentar haurà de contenir:

 • Enllaç del lloc web del projecte (de visibilitat pública)
 • Arxiu del pòster del projecte, 80cm. x 120 cm (format vertical), incloent símbols ODS i logotip de mSchools.
 • Arxiu de la Memòria del projecte que ha d’incloure:
 • Nom de l’App;
 • Públic objectiu. Descripció del perfil d’usuari.
 • Descripció del problema que tracta de solucionar l’App, quina ha estat la motivació per triar aquest problema i en quin repte o reptes dels ODS s’emmarca.
 • Descripció de com ajudarà l’App a solucionar o a millorar el problema plantejat. Quina solució proposa i quin és el seu valor afegit respecte d’altres solucions ja existents.
 • A través de quins canals es farà arribar l’App als usuaris i quina relació s’estableix amb ells.
 • Altres: estudi de mercat, estadística d’enquestes realitzades, model de negoci, relacions de col·laboració, participació dels experts, etc.;
 • Desenvolupament de l’App:

* Prototip de l’App

* Programació:  Descripció del funcionament i blocs de programació

* Captures de pantalla fetes des d’un mòbil

 • Arxiu del codi font de l’aplicació (format AIA, ZIP, …)
 • Enllaç del vídeo promocional amb una durada d’entre 40 segons i 1 minut, incloent #mSchools.
 • Arxiu del Certificat de la direcció

D’entre tots els projectes presentats, el Jurat en seleccionarà uns finalistes en base als següents cirteris de valoració:

 • Pòster: Creativitat, estètica i claredat en la transmissió de la funcionalitat de l’App.
 • Lloc web: Estètica, estructura de la informació, navegació.
 • Memòria:

– Qualitat de la idea: creativitat i originalitat, valor que aporta a l’usuari de la seva comunitat a qui es dirigeix.

– Màrqueting: Descripció dels missatges i canals a través dels que arribarà als clients, relació que establirà amb els clients, pla de captació de clients.

– Recerca: s’adjunten estudis d’evidència del problema que tracten de solucionar, estadístiques, test als usuaris o d’altres que complementin el model de negoci de l’App.

– Estructura: claredat de la presentació i de la descripció en els diferents apartats.

 • App:
 • Prototip: Creativitat, usabilitat, claredat gràfica, adequació al públic al que es dirigeix,
 • Programació: qualitat del codi, grau de desenvolupament i complexitat tècnica.
 • Video: argument, estructura, realització, missatges i capacitat de transmissió del valor de l’App

La fase de presentació dels projectes finalistes i selecció dels guanyadors per part del Jurat i el  lliurament de premis es realitzarà en el marc dels mSchools Student Awards.

La data, el detall del contingut i el format d’aquesta jornada es comunicaran en un annex a aquestes bases quan l’evolució de la pandèmia Covid19 ens permetin tenir més claredat de les actuacions possibles.

 En la fase final, el Jurat realitzarà una valoració dels projectes finalistes i en seleccionarà:

 • Quatre (4) guanyadors als millors projectes d’App.
 • Un màxim de tres (3) mencions.

 

Els premis als equips guanyadors als millors projectes d’Apps i els premis a les mencions consistiran en una tauleta Android d’última generació per a cada membre dels equips.

 

Vols saber quins van ser els projectes guanyadors dels Student Awards 2020 en la modalitat d’App Education? Consulta la llista completa!

Consulta aquí les bases del concurs!

 

L’objectiu d’aquesta modalitat és promoure els projectes desenvolupats pels alumnes i compartits a la plataforma digital Mobile History Map, una web i app de georeferenciació que fomenta el treball per projectes, l’aprenentatge-servei i les competències digitals dels alumnes, mitjançant el desenvolupament de projectes singulars i de qualsevol àmbit curricular relacionats amb el seu entorn més proper (barri, municipi, comarca, etc.).

S’estableixen cinc (5) categories de participació en el Concurs:

 • Centres educatius d’infantil i primària
 • Centres educatiu de secundària
 • Centres de formació d’adults
 • Projectes intercentres i/o interetapes
 • Serveis educatius

Els equips poden estar organitzats en grups classe, nivell, centre, etc, com convingui més per la dinàmica de cada projecte.

Cada centre ​podrà presentar un màxim de 3 projectes per a les categories d’infantil-primària i secundària ​i 1​ ​únic​ ​projecte​ ​en​ ​cas​ de les categories de​ ​centres de formació d’adults, de serveis​ ​educatius i d’intercentres i/o interetapes.

La inscripció al concurs l’hauran de fer els centres en nom dels seus alumnes o el servei educatiu en nom dels centres participants, a través d’un formulari que es publicarà a la plataforma Mobile History​ ​Map entre el del 28 d’abril al 12 de maig.

Necessiteu ajuda per a crear els vostres projectes? Registreu el vostre interès a través d’aquest formulari i rebreu informació i suport addicional!

D’entre tots els projectes presentats, el Jurat seleccionarà els finalistes en les següents categories:

 • Primària
 • ​Secundària
 • ​Centres de formació d’adults
 • ​Intercentres i/o interetapes
 • ​Serveis ​educatius

Els criteris de valoració a tenir en compte per part del Jurat, per a la selecció dels projectes finalistes,​ són:

 • coherència entre la descripció del projecte i el contingut de les aportacions/jocs;
 • creativitat​ ​i​ ​singularitat​ ​dels​ ​projectes​ ​i​ ​els​ ​continguts​ ​relacionats;
 • adequada​ ​georeferenciació​ ​dels​ ​elements;
 • coherència,​ ​fiabilitat​ ​i​ ​estructura​ ​correcta​ ​dels​ ​elements;
 • correcció ortogràfica i semàntica del text i qualitat tècnica en l’àudio i el vídeo (so,​ ​imatge,​ ​il·luminació,…);
 • el vídeo il·lustratiu (2 min màxim) que sintetitza tot el procés de creació i realització​ ​del​ ​projecte;
 • tot i no ser requisit de participació, en el cas de la categoria adreçada als centres de primària, es valorarà positivament la inclusió de la llengua anglesa en​ ​el​ ​cas​ ​de​ ​les​ ​aportacions​ ​i/o​ ​jocs;
 • es valorarà positivament la col·laboració i el suport d’entitats locals alienes als centres en la construcció del projecte, com: museus, corporacions, associacions, etc.,  col·laboració que haurà de fer-se visible en el vídeo que acompanya el projecte.

En la fase final, el Jurat realitzarà una valoració dels projectes finalistes i en seleccionarà:

 • Dos (2) guanyadors en la categoria de primària
 • Dos (2) guanyadors en la categoria de secundària
 • Un (1) guanyador en la categoria de centres de formació d’adults
 • Un (1) guanyador en la categoria d’intercentres i/o interetapes
 • Un (1) guanyador en la categoria de servei educatiu

Els premis als equips guanyadors als millors projectes es publicaran en un Annex a aquestes bases prèviament a la jornada.
Vols saber quins van ser els projectes guanyadors dels Student Awards 2020 en la modalitat de Mobile History Map? Consulta la llista completa!
Consulta aquí les bases del concurs!

L’objectiu d’aquesta modalitat és promoure l’aprenentatge del llenguatge de programació mitjançant la realització de projectes en llenguatge Scratch, fomentant així el desenvolupament del pensament computacional i de  les competències digitals dels alumnes.

Poden participar-hi alumnes de cicle mig i superior de primària i 1r i 2n d’ESO d’ESO de centres educatius de Catalunya.

S’estableixen dues categories de participació:

 • Cicle mitjà i superior de Primària (3r, 4t, 5è i 6è)
 • ESO: 1r i 2n

Els alumnes han d’estar organitzats en grups d’entre dos (2) i tres (3) alumnes.

 
La inscripció al concurs i lliurament dels projectes de Scratch es realitzarà mitjançant aquest formulari, que estarà obert del 28 d’abril al 12 de maig de 2021.

El contingut i condicions que han de complir els projectes són:

 • El projecte pot ser qualsevol tipus de proposta, realitzada íntegra i exclusivament amb Scratch.
 • Els projectes no poden anar acompanyats de cap maquinari extern afegit (Lego Wedo, Makey-makey…).
 • La temàtica del projecte a presentar és lliure. Alguns possibles exemples de projectes:
 • fer una història;
 • fer una simulació;
 • fer un joc amb diferents nivells …(videojoc);
 • fer un joc de preguntes i respostes;
 • fer un escape room …
 • El projecte ha de demostrar que s’ha entès el funcionament de les principals estructures de programació i, per tant, ha d’incloure i fer un ús adequat dels elements de decisió (condicionals tals com ..llavors…/si…llavors…si no… o elements regits per una condició com ara repeteix fins…/espera fins…) i dels elements d’iteració (bucles com ara per sempre…/repeteix N …/repeteix fins…).
 • Així mateix, el projecte ha de demostrar que s’ha entès la finalitat dels sensors i de les variables. Ha d’incorporar-ne alguns i fer-ne un ús adequat ja sigui com a elements de comparació en les decisions, de personalització de l’execució o bé d’emmagatzematge de la informació.

D’entre tots els projectes presentats, el Jurat en seleccionarà uns finalistes en base als criteris de valoració detallats en el punt 5.2 de les bases.

La fase de presentació dels projectes finalistes i selecció dels guanyadors per part del Jurat i el  lliurament de premis es realitzarà en el marc dels mSchools Student Awards.

La data, el detall del contingut i el format d’aquesta jornada es comunicaran en un annex a aquestes bases quan l’evolució de la pandèmia Covid19 ens permetin tenir més claredat de les actuacions possibles.

En la fase final, el Jurat realitzarà una valoració dels projectes finalistes i en seleccionarà:

 • Quatre (4) equips en la categoria de cicle mig i superior de Primària.
 • Tres (3) equips en la categoria d’ESO.

El Jurat podrà determinar atorgar alguna menció especial.

Els premis als equips guanyadors als millors projectes es publicaran en un Annex a aquestes bases prèviament a la jornada.

Consulta aquí les bases del concurs!

Twitter_logo_blue #mSchoolsStudentAwards