+750

Concursants

125

Equips finalistes

+2.000

Assistents

mSchools Student Awards és un concurs i cerimònia de lliurament de premis que reconeix la tasca realitzada per alumnes i docents durant el curs escolar dins el programa mSchools i les seves diferents iniciatives.

Enguany, mSchools celebra la setena edició del concurs el dissabte 6 de juny de 2020 a la Farga de L’Hospitalet. L’any passat van participar 770 concursants dels 127 projectes finalistes.

Vols ser un d’ells? T’expliquem tot el que has de saber per a participar-hi!

Els participants poden presentar-se a concurs en les següents modalitats:

L’objectiu d’aquesta modalitat és desenvolupar projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals.

Desenvolupar projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals i que tinguin com a punt de partida els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, 17 reptes relacionats amb l’educació, les ciències naturals, les ciències socials i humanes, la cultura, la comunicació i la informació per a promoure un món més igualitari, digne i sostenible.

Els projectes d’app s’hauran d’emmarcar dins del lema “Junts aconseguirem…”, basat en resoldre problemes compartits i trobar-hi solucions innovadores mitjançant el treball en equip.
E SDG Poster 2019_without UN emblem_PRINT

Poden participar alumnes de centres educatius de Catalunya que estiguin realitzant la proposta didàctica d’App Education durant el curs 2019-2020. S’estableixen dues categories de participació:

 • Categoria d’ESO (3r i 4t)
 • Categoria de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Els equips han d’estar organitzats en grups d’entre dos i cinc alumnes.

App Education 2020


La inscripció al concurs i lliurament dels projectes d’App es realitzarà mitjançant aquest formulari, que estarà obert del 4 al 19 de maig de 2020.

El projecte a presentar haurà de contenir:

 • Enllaç del lloc web del projecte (de visibilitat pública)
 • Arxiu del pòster del projecte, 80cm. x 120 cm (format vertical), incloent símbols ODS i #mSchools
 • Arxiu de la Memòria del projecte que ha d’incloure:
  • Nom de l’App;
  • Públic objectiu. Descripció del perfil d’usuari.
  • Descripció del problema que tracta de solucionar l’App, quina ha estat la motivació per triar aquest problema i en quin repte o reptes dels ODS s’emmarca.
  • Descripció de com ajudarà l’App a solucionar o a millorar el problema plantejat. Quina solució proposa i quin és el seu valor afegit respecte d’altres solucions ja existents.
  • A través de quins canals es farà arribar l’App als usuaris i quina relació s’estableix amb ells.
  • Altres: estudi de mercat, estadística d’enquestes realitzades, model de negoci, relacions de col·laboració, participació dels experts, etc.;
  • Desenvolupament de l’App:
   • Prototip de l’App
   • Programació:  Descripció del funcionament i blocs de programació
   • Captures de pantalla fetes des d’un mòbil
 • Arxiu del codi font de l’aplicació (format AIA, ZIP, …)
 • Enllaç del vídeo promocional amb una durada d’entre 40 segons i 1 minut, incloent #mSchools.
 • Arxiu del Certificat de la direcció

El Jurat seleccionarà un màxim de:

 • 45 projectes finalistes en la categoria d’ESO.
 • 15 projectes finalistes en la categoria de batxillerat i cicles formatius.

Els criteris de valoració per a la selecció dels projectes finalistes són:

 • Pòster: Creativitat, estètica i claredat en la transmissió de la funcionalitat de l’App.
 • Lloc web: Estètica, estructura de la informació, navegació.
 • Memòria:
  • Qualitat de la idea: creativitat i originalitat, valor que aporta a l’usuari de la seva comunitat a qui es dirigeix.
  • Màrqueting: Descripció dels missatges i canals a través dels que arribarà als clients, relació que establirà amb els clients, pla de captació de clients.
  • Recerca: s’adjunten estudis d’evidència del problema que tracten de solucionar, estadístiques, test als usuaris o d’altres que complementin el model de negoci de l’App.
  • Estructura: claredat de la presentació i de la descripció en els diferents apartats.
 • App:
  • Prototip: Creativitat, usabilitat, claredat gràfica, adequació al públic al que es dirigeix,
  • Programació: qualitat del codi, grau de desenvolupament i complexitat tècnica.
 • Video:
  • Guió: argument, estructura narrativa i lingüística.
  • Realització tècnica: audio, imatge, escenaris i plans.

Els equips finalistes exposaran els seus projectes el 6 de juny de 2020 en el marc dels mSchools Student Awards. En aquesta jornada hi haurà una zona de fira d’exposició on cada equip finalista tindrà un espai d’exposició i unes sales de Pitch on presentaran els seus projectes al Jurat i públic assistent.

 A la fase final, el Jurat seleccionarà els següents guanyadors:

 • 1r, 2n i 3r premi als millors projectes d’App en la categoria d’ESO
 • Un guanyador al millor projecte d’App en la categoria de batxillerat i cicles formatius.
 • Un guanyador del Vot del Públic
 • 1r, 2n i 3r premi als millors pitch

 

Els premis es publicaran en un annex prèviament a la jornada.

 

Vols saber quins van ser els projectes guanyadors dels Student Awards 2019 en la modalitat d’App Education? Consulta la llista completa!

 
Consulta aquí les bases del concurs!

 

L’objectiu d’aquesta modalitat és promoure els projectes desenvolupats pels alumnes i compartits a la plataforma digital Mobile History Map, una web i app de georeferenciació que fomenta el treball per projectes, l’aprenentatge-servei i les competències digitals dels alumnes, mitjançant el desenvolupament de projectes singulars i de qualsevol àmbit curricular relacionats amb el seu entorn més proper (barri, municipi, comarca, etc.).

 • Centres educatius de primària
 • Centres educatiu de secundària
 • Centres de formació d’adults
 • Serveis educatius

Els equips poden estar organitzats en grups classe, nivell, etc, com convingui més per la dinàmica de cada projecte.

Cada centre podrà presentar un màxim de 3 projectes per les categories de primària i secundària i 1 únic projecte per les categories de centres de formació d’adults i de serveis educatius.

 MHM 2020

 

 • FASE INICIAL: Desenvolupament dels projectes

Creació d’un escenari a la plataforma de georeferenciació Mobile History Map que reflecteixi el projecte realitzat.

 • FASE FINAL:  Exposició dels projectes finalistes

Els equips seleccionats com a finalistes exposaran els seus projectes el dissabte 6 de juny en el marc dels mSchools Student Awards. En aquesta jornada hi haurà una zona de fira d’exposició de projectes on cada equip finalista tindrà un espai d’exposició al Jurat i públic assistent.

La inscripció al concurs l’hauran de fer els centres en nom dels seus alumnes a través d’un formulari que es publicarà del 28 d’abril al 12 de maig de 2020.

Necessiteu ajuda per a crear els vostres projectes? Registreu el vostre interès a través d’aquest formulari i rebreu informació i suport addicional!

Es valoraran els projectes presentats al Concurs i el Jurat en seleccionarà un màxim de:

 • 12 finalistes en la categoria de primària
 • 12 finalistes en la categoria de secundària
 • 3 finalistes en la categoria de centres de formació d’adults
 • 3 finalistes en la categoria de serveis educatius

A la Fase Final el Jurat seleccionarà els següents guanyadors:

 • 2 guanyadors en la categoria de primària
 • 2 guanyadors en la categoria de secundària
 • 1 guanyador en la categoria de centres de formació d’adults
 • 1 guanyador en la categoria de serveis educatius
 • 1 guanyador del vot del públic

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Els criteris de valoració a tenir en compte per part del Jurat, per a la selecció dels projectes finalistesi guanyadors, seran:

 • coherència entre la descripció del projecte i el contingut de les aportacions/jocs;
 • creativitat i singularitat dels projectes i els continguts relacionats;
 • adequada georeferenciació dels elements;
 • coherència, fiabilitat i estructura correcta dels elements;
 • correcció ortogràfica i semàntica del text i qualitat tècnica en l’àudio i el vídeo (so, imatge, il·luminació,…);
 • el vídeo il·lustratiu (2 min màxim) que sintetitza tot el procés de creació i realització del projecte;
 • tot i no ser requisit de participació, en el cas de la categoria adreçada als centres de primària, es valorarà positivament la inclusió de la llengua anglesa en el cas de les aportacions i/o jocs;
 • es valorarà positivament la col·laboració i el suport d’entitats locals alienes als centres en la construcció del projecte, com: museus, corporacions, associacions, etc.,  col·laboració que haurà de fer-se visible en el vídeo que acompanya el projecte.

 Els premis consistiran en una càmera 360º i un lot de 5 ulleres de realitat virtual per a l’escola de cada equip guanyador.

A més, els docents finalistes en les quatre modalitats seran convidats a participar en un taller de creació de models 3D amb la col·laboració de l’Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a realitzar en la tardor de 2020.

Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools.

 
Vols saber quins van ser els projectes guanyadors dels Student Awards 2019 en la modalitat de Mobile History Map? Consulta la llista completa!

 
 Consulta aquí les bases del concurs!

L’objectiu d’aquesta modalitat és promoure l’aprenentatge del llenguatge de programació mitjançant la realització de projectes en llenguatge Scratch, fomentant així el desenvolupament del pensament computacional i de  les competències digitals dels alumnes.

Poden participar-hi alumnes de cicle mig i superior de primària i 1r i 2n d’ESO d’ESO de centres educatius de Catalunya que hagin implementat els materials modulars de Scratch Challenge durant el curs 2019-2020.

S’estableixen tres categories de participació:

 • Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
 • Cicle superior de primària (5è i 6è)
 • ESO: 1r i 2n

Els alumnes han d’estar organitzats en grups d’entre dos (2) i tres (3) alumnes.

   
Scratch Challenge 2020

 
La inscripció al concurs i lliurament dels projectes de Scratch es realitzarà mitjançant aquest formulari, que estarà obert del 28 d’abril al 12 de maig de 2020.

El contingut i condicions que han de complir els projectes són:

 • El projecte pot ser qualsevol tipus de proposta, realitzada íntegra i exclusivament amb Scratch.
 • Els projectes no poden anar acompanyats de cap maquinari extern afegit (Lego Wedo, Makey-makey…).
 • La temàtica del projecte a presentar és lliure. Alguns possibles exemples de projectes:
  • fer una història;
  • fer una simulació;
  • fer un joc amb diferents nivells …(videojoc);
  • fer un joc de preguntes i respostes;
  • fer un escape room.
 • El projecte ha de demostrar que s’ha entès el funcionament de les principals estructures de programació i, per tant, ha d’incloure i fer un ús adequat dels elements de decisió (condicionals tals com ..llavors…/si…llavors…si no… o elements regits per una condició com ara repeteix fins…/espera fins…) i dels elements d’iteració (bucles com ara per sempre…/repeteix N …/repeteix fins…).
 • Així mateix, el projecte ha de demostrar que s’ha entès la finalitat dels sensors i de les variables. Ha d’incorporar-ne alguns i fer-ne un ús adequat ja sigui com a elements de comparació en les decisions, de personalització de l’execució o bé d’emmagatzematge de la informació.

El Jurat seleccionarà un màxim de:

 • 15 projectes en la categoria de cicle mig de primària (3r, 4t)
 • 15 projectes en la categoria de cicle superior de primària (5è, 6è)
 • 15 projectes en la categoria d’ESO (1r, 2n)

Els criteris de valoració per a la selecció dels finalistes estan detallats en aquesta rúbrica.

Els equips finalistes participaran el dissabte 6 de juny als mSchools Student Awards. En aquesta jornada als equips finalistes de cada categoria se’ls proposarà realitzar una activitat amb Scratch i a partir d’aquesta se’n seleccionaran els següents guanyadors:

 • 2 equips en la categoria de cicle mig de Primària.
 • 2 equips en la categoria de cicle superior de Primària.
 • 2 equips en la categoria d’ESO.

Les instruccions de l’activitat a dur a terme així com els criteris de valoració seran comunicats als equips finalistes el mateix dia de la jornada, abans de començar.

 Els premis es publicaran en un annex prèviament a la jornada.


Consulta aquí les bases del concurs!

 

Visita la galeria d’imatges dels mSchools Student Awards 2019

Twitter_logo_blue #mSchoolsStudentAwards