mSchools és un programa amb múltiples facetes
per potenciar mEducation

1
Fomentar
l'aprenentatge amb Tecnologia Mobile

Mobile History Map

 • És una app de geolocalització que permet que els alumnes creïn projectes col·laboratius i desenvolupin itineraris i punts d’’interès al voltant dels seus centres educatius.
 • Promou l’ús de la tecnologia mòbil aplicada a l’àmbit de les humanitats.

Llegir-ne més green-arrow-right

Mobile Learning Awards

 • Premis concedits als projectes més innovadors de docents i escoles.
 • Reconeixen i fomenten l’ús de la tecnologia mòbil a les aules.

Llegir-ne mésgreen-arrow-right

Mobile4Schools

 • Es posen a disposició dels docents i les famílies guies de bones pràctiques i d’ús responsable de les tecnologies mòbils.
 • Dóna suport als centres educatius i als docents en l’ús de dispositius mòbils a les aules.

Llegir-ne mésgreen-arrow-right

2
Augmentar el coneixement Informàtic i l’'esperit emprenedor

App Education

 • Proposta didàctica de l’assignatura d’informàtica a 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que s’imparteix a Catalunya i se centra en el disseny d’aplicacions i el desenvolupament de prototips.
 • Té l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor dels alumnes, amb el suport de professionals en actiu d’empreses líders del sector.

Llegir-ne mésblue-arrow-right

mSchools Student Awards (abans App Awards)

 • Un certamen que reconeix i premia la tasca que realitzen els alumnes i docents al programa mSchools.
 • Se centra en estimular les habilitats digitals i la creativitat dels estudiants a través del desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils i la creació de continguts.

Llegir-ne més blue-arrow-right

mSchools TechCamp

 • Taller experimental immersiu centrat en el disseny i el desenvolupament digitals.
 • Els alumnes que participen a mSchools TechCamp reforcen les seves competències digitals a través de metodologies d’’aprenentatge pràctiques basades en projectes.

Llegir-ne més blue-arrow-right

3
Construir un entorn adequat per a mEducation

mSchools Toolbox

 • És un recull d’aplicacions educatives revisades i avaluades per docents que s’adrecen a escoles, professionals de l’educació i famílies.
 • Té la finalitat de facilitar l’accés i l’ús de continguts educatius a través de tecnologia mòbil.

Llegir-ne mésyellow-arrow-right

mSchools EduHack

 • Procés de cocreació a gran escala dirigit a docents que connecta i capacita la comunitat educativa per dissenyar escenaris d’aprenentatge.
 • Prepara els alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació.

Llegir-ne mésyellow-arrow-right

mSchools Mobile4all

 • Accions dissenyades per a reduir l’escletxa digital a les aules per accedir a dispositius.
 • Promou l’’accés a dispositius mòbils de famílies desafavorides i d’alumnes amb necessitats especials.

Llegir-ne mésyellow-arrow-right

*Under Development